Technik: TinteAugust Kutterer Kutterer0645  
August Kutterer Kutterer1002  
August Kutterer Kutterer1003  
August Kutterer Kutterer1004  
August Kutterer Kutterer1005  
August Kutterer Kutterer1006  
August Kutterer Kutterer1007  
August Kutterer Kutterer1008  
August Kutterer Kutterer1009  
August Kutterer Kutterer1167  
August Kutterer Kutterer1255  
August Kutterer Lubny